Bezobrazna mačka

Zanimljivo mi je kako ti je percepcija svijeta potpuno drugačija kada si malo dite.

Ovo pišem iz sjećanja koja su jako maglovita pa možda neće sve biti autentično i točno. Ali mislim da se poanta nije izgubila. Govorih ranije da smo manje više uvik imali mačke, tu kod nas na selu.

Kada kao odrasla osoba vidite mačku, vidite jedno malo stvorenje koje vam ne može naštetiti. Može vas eventualno ugristi i ogrebati ali time vam manje-više može učiniti ništa.

Kada kao dijete vidite mačku, to ne izgleda baš tako. Kada sam bio mal onda sam bio mal. A s obzirom da sam ja bio mal, mačke su mi se činile kao velike životinje. Ono što mi je danas pas tornjak, tada mi je to bila mačka. Sićam se kako sam mačku interpretirao kao veliku, tešku životinju. Ravnopravnu meni po fizičkim karakteristikama.

Ali ne samo po fizičkim nego i po intelektualnim. I ovaj dio mi je najzanimljiviji. Dobro se sićam da sam pokušavao komunicirati s mačkom kao s čovikom. Ali bezobrazna mačka mi nije tila odgovarati, ignorirala me, šutila, nije me slušala. Čudio sam se zbog čega je to tako, uvjeravao roditelje da mačka može govoriti ali da ne želi sa mnom govoriti jer je bezobrazna. Roditelji su mene uvjeravali da je mačka životinja, da su životinje bića manjeg intelektualnog kapaciteta i manje razine svjesnosti. Naravno, ne tim riječima ali to je bila njihova poanta. Ali ja sve to nisam shvaćao jer sam bio dite, možda sam imao 3 godine. To su neka od najranijih sjećanja koja imam uopće.

Zanimljivo mi se prisjetiti ovih stvari. Zanimljivo je analizirati razliku između moje percepcije svijeta tada i danas.4 views0 comments

Recent Posts

See All
  • Facebook
  • Instagram